MS ve TMS Tedavisi

tms-ile-ms-tedavisi

Son yıllarda Kanada, ABD, İngiltere, Almanya, İsrail ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılan TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi, Multipl Sclerozis tedavisinde de başarıyla kullanılmaktadır. Manyetik stimülasyon vurumları, beyinde birçok nöronal yolda reorganizasyon yapmakta böylece bir nevi resetleme icra etmektedir. Ayrıca degeneratif sinir gövdesinde de regenerasyona neden olduğu bilinmektedir.

Son 3-5 yıl içinde yapılan bilimsel çalışmalara göre, Multipl Scleroz da ki özellikle alt extremite spastisiteleri (kas kasılmaları) ve tremorlar, uygulanan manyetik stimülasyon vurumları ile nispeten düzelebilmektedir.

Aynı şekilde MS de hemen her vaka da mevcut olan yorgunluk ve halsizlik tabloları da TMS ile göreceli olarak ortadan kalkmaktadır. Nitekim bu şikâyetleri düzeltmek için kullanılan Amantadin ve Modafinil gibi ilaçların etkinliği de sınırlı olmaktadır.

MS de ki, üriner sistem şikâyetlerinin de TMS ile düzeldiği ifade edilmektedir. Sık sık idrara çıkma ya da mesane şikâyetleri ortadan kalkmaktadır. TMS uygulamaları, ayrıca MS teşhisinde de çok işe yaradığı da ayrı bir gerçektir. Bugün artık birçok MS laboratuvarında tanı için TMS kullanılmakta ve TMS’nin doğruluk payı diğer yöntemlere göre çok daha yüksektir. MS de ki belirtiler (titreme, dengesizlik vb.) de TMS uygulamaları ile yatışabilmektedir. Dolayısıyla son bilimsel yayınların ışığında, TMS’nin Multipl Scleroz tedavisinde güvenle kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Üstelik invaziv bir yöntem değildir. Bilinen bir yan etkisi yoktur. Her yaşta ki hastalara rahatça uygulanabilir.