TMS (TMU) Tedavisinin Tarihçesi

1831

Keşif

Faraday karşılıklı indüksiyon prensibini keşfetti. Faraday kanunu, elektrik enerjisinin manyetik alanlara, aynı şekilde manyetik alanların elektrik enerjisine dönüştürülme esasına dayanır.
1896

Manyetik Bobin'in Yerleştirilmesi

D’arsonval daha ileri gitti ve bir deneğin başının içine manyetik (power) bir bobin yerleştirdi. Denekler “manyeto fosfenler” (kıvılcımlar) gördüklerini ve baş dönmesi ve senkop yaşadıklarını bildirdiler.
1902

Sağlık Uygulamalarına İlk Adım

Depresyon tedavisi için patent verilen Viyana, Avusturya’dan Pollacsek ve Beer, kafatası üzerine yerleştirilen elektromanyetik bir bobin aracılığıyla kafatasının içine titreşimler gönderdiler. Bu erken keşifler, tTMU’unun günümüz modern versiyonunu şekillendirmiş olan tarihsel yapıları temsil etmektedir, buna karşılık yüksek şiddet veya frekansta kullanıma izin verilmemiştir.
1959

İlk Manyetik Uyarım

Klein, manyetik alan sayesinde bir kurbağa kasının uyarıldığını ispatladı. İnsan sinirlerinin ilk manyetik uyarımı, Bickford ve Fremming tarafından gerçekleştirildi.
1970

Manyetik Uyarımarın Geliştirilmesi

Fosfen üretimini incelemek üzere, farklı manyetik uyaranlar kullanılarak daha fazla araştırma yapıldı. Bahsedildiği gibi, bu uyaranlar, manyetik vuru şiddeti ve süresi, manyetik alan şekli ve odaksallığı (focality) ve hızlı frekans kullanım kapasitesi açısından yetersizdi. Bunun yanı sıra fosfen üretiminin, oksipital korteks uyarımın veya doğrudan retina uyarımının bir sonucu olup olmadığı bilinmemektedir.
1985

İlk TMU Cihazının Geliştirilmesi

İngiltere, Sheffield Üniversitesi’nden Anthony Barker, ilk etkili, modern Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) aletini geliştirdi. Önceden kurbağı ile keşfedilen uyarıma ilave olarak, şimdi araştırmacılar motor korteks üzerine bobin yerleştirerek el parmağı veya ayakta hareket indükleyebiliyor-lardı. Bu TMU aleti, beyindeki spesifik nöronlarda uyandırılmış bir potansiyel oluşturabiliyordu. Ne var ki bu başlangıç TMU çalışmaları, fonksiyonel beyin görüntülemeyle sınırlıydı. Prosedürün non invazif ve ağrısız oluşu, önceki araştırmacıların TMU aletleri sayesinde, hafıza, görme ve kas kontrolünde rol oynayan beyin bölgelerini inceleyip haritalamalarına izin verdi.Manyetik uyarım aletlerinde kaydedilen teknolojik gelişmeler, spesifik beyin bölgelerine daha fazla ve daha hızlı uyaran tatbik etme imkanını doğurdu.
1993

Depresyon Tedavisinde TMU Denemeleri

Depresyon tedavisinde TMU kullanımının ilk açık çalışmalarına başlandı. Hoflich ve ark. tarafından verteks boyunca uygulanan TMU’nun antidepresan etkileri olduğu ileri sürüldü. Başlangıçta TMU cihazlarının ilk klinik kullanımı, mültipl skleroz ve motor nöron hastalık tanısallarını içerdi. Önceki araştırmacılar, frontal korteksi veya duygudurumu bozukluklarıyla ilişkilendirilen bölgeleri uyarmayı akıl edemedi.
2002

TMU Tedavisinin Onaylanması

tTMU tedavisinin, Kanada’da klinik bazda kullanımı Health Canada tarafından onaylandı.
2006

Son 50 yılda Nöropsikiyatrideki en önemli buluş !

tTMU araştırması, Kanada, A.B.D., Birleşik Krallık, Almanya, İsrail ve Japonya gibi dünyanın pek çok yerinde 20 yıldan fazla bir süredir devam etmekte. Daha yakın bir zamanda, kortikal sürecin duysal ve bilişsel yönlerini araştırmak için tTMU uygulamasından faydalanıldı. Güncel araştırmada, tTMU’nun farklı beyin bölgelerindeki nöronların uyarılabilirliğini selektif olarak arttırma veya azaltma kapasitesi yüzünden, depresyonun dışında, pek çok başka hastalık ve bozukluk tedavisinde değerli terapötik bir potansiyele sahip olduğu ileri sürüldü. Bu teknolojik gelişme, son 50 yıldır nöropsikiyatrideki en önemli buluştur.