Parkinson ve TMS Tedavisi

parkinson-tms-tedavisi

TMS seansları ile Parkinson hastalığında genel bir düzelme, idame seansları ile kalıcı etki artık mümkün.

Ellerde ve extremitelerde titreme, rijidite, hareketlerde yavaşlama (bradkinezi), postural instabilite, denge ve koordinasyon kaybıyla karekterize bir hastalık olan Parkinson, yıldan yıla ilerleyen ve gittikçe ilaçlara karşı direnç kazanan kronik ilerleyici bir tablodur. İlaçlara karşı zamanla direnç gelişmesi ve zamanla tamamen hareketsiz dönemlerin ortaya çıkması, ayrıca ilaçlara karşı diskinezi ve halüsinasyonlar gibi yan etkilerin ortaya çıkması doktorları çeşitli alternatif tedavi yöntemlerine yöneltmiştir.

Son zamanlarda büyük popülarite kazanan Derin Beyin Stimülasyonu ( halk arasında pil takılması ile bilinen tedavi) Parkinson’da işlevini kaybeden bazal ganglionları uyarmaya yöneliktir. Ancak bu tedavi 40-50 bin dolarlara çıkan maliyeti ve deneyimli ekip gerektirmesi ile pratikte çok kullanılan bir yöntem olamamıştır. Üstelik bu tedavi sadece tremorlar üzerine etkili olmaktadır. Ayrıca henüz tam manasıyla uzun yıllar sonraki etkinliğini de bilmemekteyiz. Hastalar, cilt altına yerleştirilmiş cep telefonu büyüklüğündeki bir cihazla yaşamaya mahkûm olmaktadır.

Hâlbuki TMS‘nin hem bilinen bir yan etkisi yoktur hem de maliyeti tolere edilebilecek bir düzeydedir. 2006 da Khedr ve Dias ekibinin yaptıkları bilimsel araştırmalarda TMS’nin konuşma da akıcılık sağladığı, daha hızlı yürümeyi sağladığı, el becerilerinde düzelmeler olduğu tespit edilmiştir. İlk çalışmalarda uygulanan tek seans TMS tedavisinin 30-60 dk. süren motor düzelmeler gösterdiği ifade edilmekte idi. Sonraki yayınlarda tekrarlayıcı TMS tedavilerinin ise uzun solukla düzelmeler gösterdiği belirlenmiştir.

Arka arkaya uygulanan TMS seansları ile Parkinson hastalığında genel bir düzelme olduğu, daha sonra idame seansları ile etkinin kalıcı olduğu ifade edilmektedir. Derejko ve arkadaşlarının yaptıkları başka bir bilimsel araştırmada da TMS’nin Parkinson’un motor belirtileri üzerine kalıcı düzelmeler sağladığı bildirilmiştir. Neticede son 3-5 sene içerisindeki gelişmeler ile TMS’nin deneysel safhadan çıkarak bizzat tedavi protokolü içerisindeki yerini aldığını görmekteyiz. Nitekim yurt dışındaki Parkinson kongrelerinde en az 2-3 ‘’Parkinson’da TMS tedavisi’’ konulu oturumlara şahit olmaktayız.

Manyetik stimülasyonla, beyin bir nevi resetlenerek temelden tedavi imkânları araştırılır. Bu tedavinin bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Her yaşta hastaya uygulanabilir.