Dikkat:Aşağıdaki bilgiler doktorunuzun veya uzman bir sağlık görevlisinin kişisel tıbbi önerisinin yerini tutmaz.

Ben iyi bir aday mıyım?

tTMU’nun sizin için uygun olup olmayacağına karar vermek için, doktorunuza, bir psikiyatriste, uzman sağlık görevlisine veya klinik kadromuzdaki elemanlara danışmanız yerinde olacaktır. Prosedür öncesi uygun tarama, sadece tıbbi açıdan önerildiğinde tedavinin tatbikine izin verir.

Güvenliğinizi temin etmek açısından, tTMU tedavisi görmeden önce aşağıdaki genel şartlara uyulmalıdır.

  • Halihazırda bir doktor veya psikiyatrist tarafından depresyon tanısı konmuş olması.
  • Çeşitli hastalık durumlarının deneysel tedavisinde, tam bir sevk formuna gerek yoktur.
  • İmplant edilmiş ferromanyetik parça olmaması (örn. kalp pili)
  • Önceki bir epilepsi öyküsü olmaması.
  • Yabancı metal kraniyal cisim veya metalik/manyetik implantlar olmaması.
  • Not:Yaşları 15 ile 85 arasındaki hastaları kabul ediyoruz.

Benim bozukluğumun tedavisinde tTMU etkili olabilecek mi?

Tıp dergilerinde yer alan hakemli makaleler, Depresyon, Bipolar Bozukluk, işitsel Halüsinasyon Şizofreni, Parkinson Hastalığı, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Kulak Çınlaması, Yeme Bozuklukları, Migren Tarzı Baş ağrıları, Ağrı Tedavisi ve diğer duygudurumu bozukluklarının tedavisinde tTMU’nun etkililiğini ispatlamaktadır.

tTMU tedavisi sırasında ilacımı kesmeli miyim ?

Araştırma çalışmalarının aksine, kullanmakta olduğunuz düzenli antidepresan dozunuzu almaya teşvik ediyoruz. tTMU tedavisine başlamadan üç hafta önce lütfen hiç bir değişikliğe gitmeyin. Bu, tTMU tedavisinin sağladığı terapötik faydayı ayırt etmeye yardımcı olacaktır.. Tedavi sonrası: Tedavi sonrası ilaç değişiklikleri hakkında lüften doktorunuza/ psikiyatristinize danışın. İlaç kullanmayı bırakmak istiyorsanız şayet, doktorunuzun talimatlarını dinleyerek bunu tedrici olarak yapın, ilacınızı birden bire KESMEYİN.

tTMU tedavisine yanıt verdiğimi nasıl anlayacağım?

İlerlemeniz, tedavi seyri boyunca takip edilecektir. Özellikle, verdiğiniz cevabı saptamak için, çeşitli medikal değerlendirme ölçeklerinden faydalanılır. Depresyon ve anksiyete seviyesini tespit etmek için Beck Depresyon Envanteri, Hamilton-17 İndeksi ve Hamilton Anksiyete ölçeği kullanılır. Ayrıca, uzman bir sağlık görevlisi düzenli olarak sizi güncellenmiş skorlarınızdan haberdar eder ve kişisel geribildirim vermeye teşvik eder. Hastaların çoğu, tedavinin ikinci haftası terapötik faydayı fark etme eğilimindedir.

Tedavimi kim üstlenecek?

tTMU tedavi prosedürünün her üç fazıyla da bir doktor ilgilenir.(Prosedür öncesi konsültasyon, tTMU tedavisinin tatbiki ve idame bakım). Ayrıca, tTMU tedavisi, uzman doktor sorumluluğunda, medikal bir teknisyen tarafından uygulanır. Kliniğimizde çalışan doktor ve medikal teknisyenlerin hepsi tTMU tedavisinin tüm yönleri hakkında eğitilmiştir. Doktor ve medikal teknisyenlerimiz oldukça iyi eğitimli ve yetkin oldukları halde, tTMU tedavi sonlanımınız bireysel faktörlere, sizin tedaviye nasıl yanıt verdiğinize de bağlıdır. Sizinle yakından ilgileneceğiz ve doktorunuz kaliteli bakım görmenizi ve çok yönlü sonuç almanızı sağlayacaktır. Ayrıca depresif hastalığınıza, medikal öykünüze aşina olan ve tedavi sonrası sizinle ilgilenmeyi sürdürecek olan kendi doktorunuza/psikiyatristinize başvurmanızı öneririz.

Riskleri nelerdir?

  • Hafif Baş ağrısı: Hastaların sadece onda birinde görülür. Bu durum kafa derisindeki kasların uyarımından kaynaklanır. Tipik olarak, baş ağrısı, bir kaç saat içerisinde veya bir doz ağrı kesici ile geçer.
  • Uyku bozukluğu,
  • Tedavi sonrası enerjide azalma/artma,
  • B12 uygulanan 30.000 seansın üçünde nöbet gözlemlenmiştir. Tedavi riskleri prosedür öncesi bütünüyle ele alınır. Prosedür öncesi uygun tarama sayesinde, tıbbi açıdan uygun olduğu takdirde tedaviye devam edileceği garanti edilmiş olur. Ayrıca, prosedür sonrası takip, potansiyel yan etki ve komplikasyonları teşhis etmeye yardımcı olur.

İşlem can acıtıcı bir işlem midir?

tTMU tedavi prosedürünün kendisi acısızdır. Anesteziye gerek yoktur ve prosedür invazif değildir. Tedavi esnasında kullanılan tek alet tTMU makinesi ve saçlı deriye yakın olarak tutulan bir alettir. Tedavi sırasında veya tedaviden kısa bir süre sonra acıma veya yanma benzeri bir his duyabilirsiniz veya kafa derinizdeki kaslarda bir parça gerginlik olabilir. Bu normaldir ve hafif bir baş ağrısına yol açabilir. Hastaların çoğu bir kaç saat içerisinde veya bir doz Tilenol alınca rahatlar.

tTMU tedavisini hangi sıklıkta görmeliyim?

Genellikle, tTMU tedavisi iki evreden oluşur: Akut tedavi ve idame tedavi. Yeni hastalara 2-3 haftalık bir zaman periyodu boyunca 20-30 ardışık tedavi seansından oluşan, Akut tedavi uygulanır.. Akut tedavinin bu ilk evresini takiben, aldığınız sonuçlara bağlı olarak, her 5-12 ayda bir, idame tedavi seansları gerekebilir. Bir doktor durumunuzu sizinle görüşecek ve ilk akut tedavi seanslarınızı takiben idame tedavi ihtiyacınızı belirleyecektir.

Tedavinin faydaları ne kadar sürer?

Ortalama olarak, hastalar yaklaşık 8-12 ay sonra idame tedavi için geri gelirler. Bu zaman dilimi her hasta için değişir. Şiddetli depresyondan muztarip hastaların birkaç ay sonra tedaviye geri dönmesi gerekebilir, buna karşılık üç sene sonra idame tedaviye gelen hastalar olduğu da bilinmektedir.İdame tedavi uygulaması ortalama olarak, başlangıçta tamamlanmış tTMU tedavi seans sayısının yarısını gerektirir. Depresyon semptomlarının nüks ettiğini düşünen hastaların ise zaman kaybetmeden kliniğimizle irtibata geçmeleri faydalı olacaktır.

Prosedür ve başlangıç muayenesi ne kadar sürer?

Başlangıç konsültasyonunuz sırasında, doktorumuz medikal öykünüzü gözden geçirecek, prosedürü açıklayacak ve tTMU tedavisi için uygun bir aday olup olmadığınızı belirleyecektir. Prosedürün sizin için uygun olup olmadığına karar vermeniz için sorularınıza cevap verecektir. Başlangıç konsültasyonunuz yaklaşık 30-60 dk sürer. Her tTMU tedavi randevusu yaklaşık 10-30 dk sürer. Her seansın ardından, tedavi deneyimizini doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Tedavi seansları arasında en az yarım saatlik bir ara söz konusudur.

Sigorta kapsamında mıdır?

Her ne kadar tTMU kullanımıyla ilgili önemli bir araştırma mevcut olsa da ve kullanılan gereçler dünya medikal alet kapsamında değerlendirilse de, bu tıp camiasında yeni bir tedavi tarzıdır. Halihazırda, Kanada’daki en büyük genişletilmiş sigorta sağlayıcılarının büyük bir çoğunluğu bu tedaviyi vaka bazında karşılamaktadır. Ancak Türkiye’de henüz hiçbir sigorta sağlayıcı tedaviyi karşılamamaktadır.